Novopazarski sastanak SRG i trening za unapređenje bezbednosti novinara

Objavljeno: 15.11.2023.

Utorak je u medijskim krugovima Novog Pazara obeležilo održavanje sastanka Stalne radne grupe za bezbednost novinara (SRG) koji je u prostorijama Galerje MMC, Kulturnog centra u Novom Pazaru, organizovala Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) u okviru projekta “Sistem prevencije nasilja i zaštite novinara”.

Adnan Baćićan, Edin Hajradinović, Samir Bakić, Medin Halilović i Veran Matić (foto: ANEM / Nebojša Glišić) Adnan Baćićan, Edin Hajradinović, Samir Bakić, Medin Halilović i Veran Matić (foto: ANEM / Nebojša Glišić)

Član SRG i predsednik UO ANEM-a Veran Matić otvorio je sastanak u već poznatom sastavu medijskih radnika/ca, javnih tužitelja, kao i predstavnika MUP-a iz Novog Pazara i okoline. Tada je podsetio da je za uspešnost otkrivanja počinilaca i efikasno kažnjavanje od ključnog značaja što intenzivnija saradnja između novinara, tužilaca i policije i da je veoma važna solidarnost sa novinarima čija je bezbednost ugrožena od trenutka kada je doživeo napad ili pretnju pa sve do pravosnažne presude.

Matić je kao uvertiru u sastanak dao pregled aktivnosti RJT do kraja oktobra meseca ove godine u kojoj je formirano 70 predmeta na štetu novinara. U šest predmeta je doneta osuđujuća presuda, u pet je u toku postupak pred sudom, u 4 sprovođenje dokaznih radnji, u 38 je podnet zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja a u pet slučajeva počinilac ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan, dok je u sedam predmeta doneta odluka da nema mesta pokretanju krivičnog postupka.

Sastanku su prisustvovali Marko Majdak i Edin Hajradinović, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i kontakt tačke iz Policijske uprave u Novom Pazaru, i javni tužioci Samir Bakić i Adnan Baćićanin iz Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva. Ispred novinarskih udruženja i organizacija učestvovale su članice SRG Nataša Jovanović (Asocijacija onlajn medija), Stevan Ristić (Asocijacija medija), Dragana Bjelica (UNS) i Bekir Dudić koji predstavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova u SRG. Oni su prisutnima preneli su sve informacije o starijim slučajevima koji su bili predmet rada tužilaštva i o njihovom statusu.

Bekir Dudić, Marko Majdak, Adnan Baćićan, Edin Hajradinović, Samir Bakić, Medin Halilović, Veran Matić (foto: ANEM / Nebojša Glišić)

Neki od slučajeva razmatranih na sastanku bili su slučajevi prisutnih Medina Halilovića (S News) i Senada Župljanina (Odeljenje za informisanje Gradske uprave Novog Pazara), prijave koje su odbacivane ili slučajevi u kojima su presuda bile negativne po novinare iako postoje dokazi za osuđujuće presude prema počiniocima. Razgovaralo se i o drugim slučajevima za koje postoje osnove za žalbe, naročito u slučaju u kojem je od sudije na osnovu službene beleške koja se nije smela koristiti kao dokaz u postupku – stigla oslobađajuća presuda. 

Nataša Jovanović je primetila da se komunikacija unutar SRG grupe unapredila i da je vidljiv pomak u broju rešenih slučajeva. Saglasila se sa ocenom tužioca Bićanina da je neophodno menjati praksu po kojoj tužioci u nekim slučajevima donose službene beleške da nema mesta pokretanju krivičnog postupka, već da odluka tužioca treba da bude odbačaj krivične prijave ili podizanje optužnog akta.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva Adnan Baćićanin, detaljno je govorio o svim slučajevima i mogućnostima, a na direktno pitanje da objasni gde novinari greše u prijavljivanju slučajeva pretnji i ugrožavanja bezbednosti, dao detaljne preporuke o neophodnim radnjama i postupanjima, kako bi optužnice bile efikasnije i kako bi dokazi bili ubedljiviji.

Uočeno je da nedostaje novinarska solidarnosti i da se ne izveštava dovoljno o sudskim procesima u kojima su oštećeni novinari.

Dragana Bjelica je naglasila da je izuzetno važno da se novinari pridržavaju kodeksa, jer samo tada će naša aktivnost u zaštiti od ugrožavanja bezbednosti biti uspešnija. 

Senad Župljanin, Nataša Jovanović, Bekir Dudić, Marko Majdak (foto: ANEM / Nebojša Glišić)

Stevan Ristić je rekao da komunikacija između kontakt tačaka tužilaštva i policije sa novinarima na lokalu mora biti redovna jer to često deluje i odvraćajuće kada je reč o nasilnicima.

Tužilac Baćićanin je naglasio da i oštećeni novinari moraju biti angažovaniji kada je reč o njihovim slučajevima, kako bi i kroz razumevanje celog procesa pomogli da se on završi osuđujućom presudom. Podsetio je da oni uvek imaju pravo uvida u stanje njihovog predmeta ali i pravo na razgovor sa tužiocem o slučaju. 

Urednik Radija Sto Plus Nikola Kočović naglasio je da ima korektnu saradnju sa VJT i kontakt tačkama. Naveo je slučaj pretnje novinarki o čemu je dobio korisne konsultacije sa tužiocem i odlučio da se slučaj reši u komunikaciji sa osobom koja je uputila uznemirujuću poruku, posle koje je ta poruka izbrisana. Požalio se da na jednu prijavu Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal nije dobio povratnu informaciju. On je identifikovao jedan od najvećih problema u Novom Pazaru o kom je bilo reči i na ranijim sastancima SRG u drugim gradovima - ogroman broj portala koji nemaju podatke o uredništvu, vlasnicima, odgovornim licima, imenima autora, koji služe za vođenje kampanja i protiv profesionalnih novinara, koji targetiraju i time ugrožavaju bezbednost. A da prolaze nekažnjeno upravo zbog toga što nije bilo ozbiljnijeg napora da se istraži vlasništvo i pokrenu sudski procesi. To je jedan od prioriteta za rad u narednom periodu.

Do sada su slični sastanci Stalne radne grupe za bezbednost novinara održani u Beogradu, Pančevu, Subotici, Novom Sadu i Nišu sa ciljem upoznavanja novinara i medijskih radnika sa mehanizmima zaštite koji im stoje na raspolaganju. To su, između ostalog, aktivnosti SRG koje pomažu povezivanje medijskih radnika sa lokalnim kontakt tačkama u tužilaštvima i MUP-u radi izgradnje poverenja i postizanja bolje saradnje novinara, tužilaca i policije, rad besplatne, 24-časovne SOS Sigurne linije (0800 100 115) za prijavljivanje slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara, informativna internet stranica i mobilna aplikacija „Bezbedni novinari“, kao i treninzi za unapređenje bezbednosti novinara koje drži novinar, trener, urednik i nekadašnji direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen.

Branko Čečen sa polaznicima ANEM treninga u Novom Pazaru (foto: ANEM / Nebojša Glišić) 

Nikola Kočović smatra da su se na treningu održanom taj dan u Novom Pazaru mogle čuti veoma korisne stvari, čak i za novinare koje su ih možda već znali. Kočović veruje da treba redovno „obnavljati gradivo“ jer se često mogu prevideti sitnice koje mogu mnogo značiti za bezbednost novinara na terenu. Dodao je i da je bilo puno zainteresovanih srednjoškolaca koji će možda jednog dana biti novinari, te da je trening bio značajan i za njih koji se možda susreću sa ovim temama po prvi put.

Potreba za ovakvim treningom proistekla je iz veoma loše atmosfere u kojoj novinari obavljaju svoj posao, gde se kontinuirano susreću sa pretnjama, napadima i drugim vrstama nasilja poput targetiranja, uvreda i pritisaka. Pogotovo je neregulisan i nebezbedan prostor na društvenim mrežama gde novinari, a posebno novinarke, svakodnevno dobijaju poruke pretnji i zastrašivanja. 

Trening za novinare i sastanak SRG, koji će do kraja naredne godine biti održani u brojnim gradovima Srbije, organizovao je ANEM u okviru projekta „Sistem prevencije nasilja i zaštite novinara“, podržanog od strane Evropske komisije kroz Program podrške nezavisnim medijima u Srbiji, Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji.