Kako prijaviti prekršaj

Objavljeno: 14.04.2021.

Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili nekim drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija (član 2 Zakona o prekršajima). 
Ukoliko nema elemenata za krivično gonjenje postoji mogućnost pokretanja prekršajnog postupka za sledeće prekršaje koji se javljaju kao najčešći kada su u pitanju novinari:
Svađa buka i vika na javnom mestu, 
nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje,
vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča.

Lice koje je oštećeno izvršenjem prekršaja, u skladu sa zakonom ovlašćeno je da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. To lice navedeno pravo ima uvek, osim ukoliko zakonom nije određeno da su za pokretanje prekršajnog postupka isključivo ovlašćeni: organi uprave, ovlašćeni inspektori, javni tužilac i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni (član 180 Zakona o prekršajima).
Za više informacije pogledajte uputstvo o pokretanju prekršajnog postupka.