Stalna radna grupa

Objavljeno: 01.04.2021.

Stalna radna grupa za bezbednost novinara osnovana je na osnovu Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara. Sporazum je potpisan između Republičkog javnog tužilaštva (RJT), Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacije medija (AM) i Asocijacije onlajn medija (AOM), 26. 12. 2016. godine.

Navedeni Sporazum potpisan je s ciljem da se formira sistem mera koje će obezbediti efikasniju krivičnopravnu zaštitu novinara. Članove Stalne radne grupe čine ovlašćeni predstavnici potpisnica Sporazuma.

U okviru Stalne radne grupe određena lica zadužena su za koordinaciju postupanja u slučajevima izvršenja krivičnih dela kojima novinari mogu biti izloženi (tzv. kontakt tačke). Kontakt tačke ispred tužilaštva nalaze se u apelacionim javnim tužilaštvima za teritorije njihove mesne nadležnosti (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad). Kontakt tačke u Ministarstvu unutrašnjih poslova određene su u 27 uprava policije, dok se kontakt tačke u okviru udruženja novinara i medijskih asocijacija nalaze u tim udruženjima i asocijacijama.

Nakon gotovo 5 godina zajedničkog rada, Misija OEBS-a u Srbiji i Stalna radna grupa za bezbednost novinara objavili su izveštaj o rezultatima ovog procesa i izazovima u ovom kompleksnom periodu (2017-2021). U vremenu u kome se ceo region OEBS-a suočava sa zabrinjavajućim brojem napada na novinare, nacionalne incijative koje okupljaju sve zainteresovane strane sa jasnim ciljem unapređenja bezbednosti novinara zaslužuju podršku i prepoznavanje ne samo međunarodne zajednice već i svih lokalnih aktera.

Krajem 2022. članovi SRG pripremili su godišnji izveštaj o radu Grupe, koji možete preuzeti ovde. Usvojen je i Akcioni plan SRG za period od 2023. do 2025. godine koji je takođe dostupan na ovom portalu.