Tužilaštvo

Objavljeno: 31.03.2021.

Krivična prijava podnosi se nadležnom javnom tužilaštvu (član 281 Zakonika o krivičnom postpuku) na jedan od navedenih načina: 
1. u pisanoj formi; 
2. usmenoj formi;
3. ili nekim drugim sredstvom.

Ukoliko se prijava podnosi usmenim putem, o njoj se sastavlja zapisnik, a podnosilac biva upozoren na posledice lažnog prijavljivanja. Kada se prijava saopštava telefonom (ili drugim telekomunikacijskim sredstvom), o njoj se sačinjava službena beleška. U slučaju da se podnosi elektronskom poštom, prijava biva odštampana i sačuvana na odgovarajućem nosiocu podataka. 

Ako se krivična prijava podnese sudu ili javnom tužiocu koji nije nadležan za postupanje po njoj, ti organi obavezni su da podnetu prijavu prime i odmah je dostave nadležnom javnom tužiocu.

Lista kontakt tačaka u javnim tužilaštvima kojima se možete obratiti u slučaju kada smatrate da je Vaša bezbednost ugrožena

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu

1. Dragan Tešić, zamenik javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/832-4665, [email protected] 

2. Tatjana Sekulić, javni tužiolac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/867-5049, [email protected]

Više javno tužilaštvo u Beogradu

1. Miodrag Marković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-587, [email protected]  

Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal

1. Aleksandar Momčilović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/3322-029, [email protected]  

2. Mirjana Stajkovac, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8297-722,  [email protected]  

 Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Vanja Ćulibrk, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/829-77-99, [email protected]

2. Aleksandar Gavrić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-639, [email protected]  

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Jovana Filipović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8234-059, [email protected] 

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1. Saša Minić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt telefon 064/8324-708, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu

1. Vladimir Veljković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8328-472, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu

1. Marina Ranković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/839-2306, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu

1. Jelena Živojinović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/245-8707, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Pančevu

1. Miloslav Loci, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-638, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu

1. Miloš Dejanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/8324-841, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu

1. Predrag Ćuruguz, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-817, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Smederevu 

1. Saša Mrkić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-376, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu

1. Marija Galjak Nikolić, glavni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-354, [email protected]

2. Aleksandra Savić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/599-8879, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani

1. Sandra Stanić Vukašinović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 066/881-88-82, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Valjevu  

1. Nenad Marinković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 066/881-2007, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu

1. Miloš Mirković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/837-9096 [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Mionici

1. Snežana Jovanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt. 068/837-9109, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Ubu 

1. Aleksandra Simić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/837-9133, [email protected] 


Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu 

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Branka Milosavljević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-980, [email protected], [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Ksenija Bašić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt: 064/8324-747, [email protected]     

2. Stanislava Kolarski, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8343-828, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu

1. Tatjana Karlavaris, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt: 064/8343-837, [email protected]  

2. Sanja Skakavac, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8349-523, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci

1. Branka Barjamović, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač, kontakt: 063/8554-175, [email protected]  

2. Ana-Marija Vulić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-769, [email protected]      

Više javno tužilaštvo u Subotici

1. Svetlana Medić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8314-972, [email protected] 
    
2. Milka Belančić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-832, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici

1. Damir Dolmagić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-843, [email protected] 

2. Aleksandra Stojsavljević Džolić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8201-797, [email protected]   

Osnovno javno tužilaštvo u Senti

1. Zoltan Krebs, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-830, [email protected] 
       
2. Nemanja Slimak, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 062/1381-986, [email protected]              

Više javno tužilaštvo u Somboru

1. Ljubica Obradović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-735, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvu u Somboru

1. Zorica Mirjanić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8702-486, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu

1. Darko Kulić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8328-480, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu

1. Suzana Cvetković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-930, [email protected], [email protected]   

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu

1. Gordana Putić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-931, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju

1. Đorđe Jovičić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-890, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

1. Marko Miljanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-741, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

1. Aleksandar Cvetinčanin, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-981, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

1. Marko Mišković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-797, uprava@sremskamitrovica.оjt.rs

2. Gordana Erak, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-783, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Rumi

1. Vladimir Šarac, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-791, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi

1. Anđelka Savić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-789, [email protected] 

2. Dragana Grbić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8343-871, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Šapcu

1. Rade Dragojević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-162, [email protected]

Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu

1. Agnesa Poč Vinčić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/881-9492, [email protected] 

2. Jelena Aleksić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/820-4922, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Loznici

1. Vesna Vezilić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/881-9325, [email protected] 

2. Olivera Jovanović, javni tužilac, kontakt tačka i tercijarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-328, [email protected]   

 

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu

Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu

1. Mića Stamenković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-757, [email protected]   

Više javno tužilaštvo u Nišu

1. Irena Radivojević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, predmeta, kontakt: 064/8379-830, [email protected] 

2. Aleksandra Šošević, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-791, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu

1. Ivana Mitrović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 062/8780-800, [email protected]

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu

1. Marija Ranđelović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/424-2460, [email protected] 

2.  Janko Dinić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/823-7723, [email protected]    

Više javno tužilaštvo u Leskovcu

1. Đura Stanić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-901, [email protected] 

2. Slađana Ranđelović, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-909, [email protected]    

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu

1.  Sonja Milošević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-912, [email protected]   

2. Milica Lazarević, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-911, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu

1. Miloš Stevanović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/6429-426, [email protected]  

2. Jelena Sučević, glavni javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/6429-427, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Vranju

1. Danijela Trajković, glavni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-932, [email protected] 

2. Branislava Mihajlović, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-931, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju

1. Boban Nakić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-945, [email protected] 

2. Ivana Jovičić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-967, [email protected]    

Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu

1.  Ljiljana Petrović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-946, [email protected]   

2. Dragan Nikolić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-947, [email protected]    

Više javno tužilaštvo u Pirotu

1. Albertina Zlatković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontak: 064/8379-874, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu

1. Marija Rangelov, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8513-685, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Negotinu

1. Tijana Jelenković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-447, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu, sa odeljenjem u Majdanpeku

1. Nenad Srzentić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-442, [email protected]  

Više javno tužilaštvo u Zaječaru

1. Ivan Marković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-442, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru

1.  Nemanja Dimitrijević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 063/456-950, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Boru

1.  Saša Milošević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 066/8277-778, [email protected]  

Više javno tužilaštvo u Prokuplju

1.  Dragiša Obradović, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-838, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju 

1. Nikola Nasković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/1042-539, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji

1. Biljana Milosavljević, rukovodilac javnog tužilaštva, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8379-446, [email protected] 

 

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu

Apelaciono javno tužilaštvu u Kragujevcu

1. Darko Polojac, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-334, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Kruševcu

1. Srđan Živić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-268, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu

1. Ivan Filipović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-258, [email protected], [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Trsteniku

1. Jelena Lapčević, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-360, [email protected]

2. Slavica Staničić, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8301-302, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Brusu

1. Milan Mihajlović, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8311-900, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Kraljevu

1. Majda Rakić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-996, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu

1. Dušan Tipsarević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 065/8324-370, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Raški

1. Sanja Đorović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8012-931, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Požarevcu

1. Dragana Kostić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8819-463, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu

1. Aleksandar Lazović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8824-030, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu

 1. Saša Milojković, glavni javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/881-9457, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Petrovcu na Mlavi

1. Marko Dinić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8825-346, [email protected]  

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu

1. Dejan Veljković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-200, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu

1. Nataša Grebović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-303, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu

1. Zorica Nedeljković, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-296, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru

1. Adnan Baćićanin, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-171, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru

1. Samir Bakić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-189, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Čačku

1. Anka Bradić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/3058-250, [email protected] 

2. Mirjana Tomašević Đondrić, v.f. glavnog javnog tužioca, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8854-229, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku

1. Velimir Brković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/1205-136, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu

1. Milena Veljović, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8854-235, [email protected] 

Više javno tužilaštvo u Užicu

1. Veljko Lazić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-278, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Užicu

1. Vladimir Bošković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-225, [email protected]  

2. Snežana Nikolić Tokmaković, javni tužilac, kontakt tačka i sekundarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-224, [email protected]  

Osnovno javno tužilaštvo u Požegi

1. Stevan Bošković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-374, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju

1. Jasminka Bošković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8599-311, [email protected]  

Više javno tužilaštvo u Jagodini

1. Nenad Necić, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-418, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini

1. Bojan Stanojević, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-448, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Paraćinu

1. Dragana Pavlović, zamenik  javnog tužioca,  kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8324-422, [email protected] 

Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu

1. Ivana Nedeljković, javni tužilac, kontakt tačka i primarni obrađivač predmeta, kontakt: 064/8328-468, [email protected]